Varsam renovering av möbler

Möbler i trä, sjögräs, snöre och rotting får nytt liv i möbelverkstaden. 

Möbel-renoveraren Ylva Strandberg renoverar varsamt äldre möbler enligt metoden "minsta möjliga åtgärd". Detta för att bevara mesta möjliga av varje möbels speciella karaktär.

Även moderna möbler som behöver lagas eller få en ansiktslyftning tas omhand i möbelverkstaden.

.

Material och metoder

Gamla möbler kräver den tidens metoder och material. Brådska existerar heller inte för dåtidens möbler. Till exempel är torktiden för det animaliska trälimmet 12 timmar. Det är också en av anledningarna till att det animaliska limmet "lever" med träet, till skillnad från moderna kemiska lim med mycket kortare torktid.

En äldre metod som används för att polera en yta blank på ett bord är franskpolering eller schellack-lackning. Då ska ytan strykas många, många gånger med torktid emellan. Ju tunnare lager med schellack vid varje strykning, desto mera både blank och hållbar blir ytan.

Rottingmöbler har antingen enskilda strån som behöver träs om eller en väv som ska bytas och göras hel igen.

Andra typer av stolsitsar är gjorda av sjögräs eller papperssnöre som behöver träs om för att bli vackra och brukbara igen.

Ylva Strandberg renoverar möbler varsamt och med tidstypiska material.

Ylvas småsnickerier & möbelrenovering

Matilda Jungstedts väg 12, 121 33 Enskededalen

Tel. 0733-749798

ylvastrandberg@hotmail.com